BAP

Duyurular

Proje Destekleme Esasları ve Öncelikleri
  15 Mart 2019

2019 Yılında da yapılacak BAP Başvurularında aşağıdaki destekleme esasları ve öncelikleri dikkate alınacaktır:
BAP Projelerinin değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde önerilen projelerin, bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması; ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygun olması; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Başkanlığın hizmet ve görev alanlarına uygun olması; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası veya uluslararası nitelikte olması hususlarına önem verilecektir. 

BAP Komisyonu tarafından Alt Yapı (Güvenlik-Eğitim-Arge-Teçhizat) Projelerinin birinci öncelikli; Lisansüstü Tez Projelerinin ikinci öncelikli desteklenmesine karar verilmiştir. Sanayi İş birliği Projeleri ile Patent Destek Projeleri ise üçüncü öncelikli projeler olarak desteklenecektir. 

Yüksek Lisans tez projeleri için bütçe talebi 15.000 TL (OnbeşbinTL) ve Doktora tez projeleri içinse bütçe talebi 25.000 TL (YirmibeşbinTL) tutarlarından fazla olamaz.

Haberi Paylaş