BAP

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi 06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması amacıyla kurulmuştur.
BAP Birimi, Polis Akademisi Başkanlığı öğretim üyeleri ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için BAP Komisyonu’na sunulan Alt Yapı (Güvenlik-Eğitim-Arge-Teçhizat), Lisansüstü Tez, Sanayi İşbirliği ve Patent Destek Projeleriyle ilgili çalışmaları yürütmektedir.