BAP

BAP KOMİSYONU

BAP KOMİSYONU

  • Prof.Dr. Yılmaz ÇOLAK , Polis Akademisi Başkanı
  • Prof.Dr. Orçun İMGA , PAEM Müdürü V.
  • Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN (Üye),  Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V. 
  • Doç. Dr. Murat TINAS (Üye), Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
  • Doç. Dr. Hasan Sencer PEKER (Üye),  (BAP Koordinatörü)