BAP

Duyurular

Proje Destekleme Esasları ve Öncelikleri
  18 Şubat 2022

2022 Yılında yapılacak BAP Başvurularında aşağıdaki destekleme esasları ve öncelikleri dikkate alınacaktır:

2019 Yılında da yapılacak BAP Başvurularında aşağıdaki destekleme esasları ve öncelikleri dikkate alınacaktır:
BAP Projelerinin değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde önerilen projelerin, bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması; ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygun olması; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Başkanlığın hizmet ve görev alanlarına uygun olması; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası veya uluslararası nitelikte olması hususlarına önem verilecektir.

BAP Komisyonu tarafından Alt Yapı (Güvenlik-Eğitim-Arge-Teçhizat) Projelerinin birinci öncelikli; Lisansüstü Tez Projelerinin ikinci öncelikli desteklenmesine karar verilmiştir. Sanayi İş birliği Projeleri ile Patent Destek Projeleri ise üçüncü öncelikli projeler olarak desteklenecektir.

Haberi Paylaş