BAP

BAP KOMİSYONU

BAP KOMİSYONU

  • Prof.Dr. Yılmaz ÇOLAK , Polis Akademisi Başkanı
  • Prof.Dr. Bayram Ali SONER , Güvenlik Bilimler Enstitüsü Müdürü V.
  • Prof.Dr. Orçun İMGA , PAEM Müdürü V.
  • Dok.Öğr.Üyesi Hasan Sencer PEKER (Üye),  (BAP Koordinatörü)
  • Doç.Dr. Çoskun TAŞTAN (Üye),  Adli Bilimler Enstitüsü Müdür V.